زود تبریز استقلال تراکتورسازی سید مهدی رحمتی

زود: تبریز استقلال تراکتورسازی سید مهدی رحمتی اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گت بلاگز اخبار اجتماعی محسن هاشمی میثاق نامه را امضاء نکرده است

.رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: بر اساس اطلاعاتی که من دارم، محسن هاشمی میثاق نامه را امضاء نکرده است.

محسن هاشمی میثاق نامه را امضاء نکرده است

محسن هاشمی میثاق نامه را امضاء نکرده است

عبارات مهم : ایران

.رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: بر اساس اطلاعاتی که من دارم، محسن هاشمی میثاق نامه را امضاء نکرده است.

محمد علیخانی در گفتگو با مهر با بیان اینکه تا آنجا که من اطلاع دارم میثاق نامه به وسیله محسن هاشمی امضاء نشده هست، گفت: ولی متعهدترین فرد به این میثاق نامه، محسن هاشمی است که می گوید اگر جمع به حضور من رای دهند در انتخابات شهرداری به عنوان کاندید شهرداری برنامه ارائه می کنم و اگر نه به نظر جمع احترام می گذارم.

وی ادامه داد: من میثاق نامه را امضاء کرده ام و به آن پایبندم ولی میثاق نامه چیزی جز توافق اعضای شورا نیست و می توان به توافق جدیدی رسید.

محسن هاشمی میثاق نامه را امضاء نکرده است

علیخانی تاکید کرد: کسانی که می گویند ۲۱ عضو شورا این میثاق نامه را امضاء کردند، آن را منتشر کنند.

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران با تاکید بر اینکه بعضی نگرانند هاشمی برنامه هایش را در شورا ارائه کند، گفت: این نگرانی به این علت است که ممکن است این برنامه ها باعث زیاد کردن رای وی شود.

.رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: بر اساس اطلاعاتی که من دارم، محسن هاشمی میثاق نامه را امضاء نکرده است.

وی با تاکید بر اینکه نباید حزبی به مسئله گزینش شهردار نگاه کرد و باید به عنوان یک جبهه وقت خدمت به مردم را پیدا کرده به این عنوان نگاه کرد، گفت: ممکن است این وقت دیگر اتفاق نیفتد و به اعتقاد من تنها کسی که می تواند به سرعت برنامه های رشد پایتخت را عملیاتی کند، همین فرد است لیکن در داخل شهرداری بوده و حالا نیز اگر رای بیاورد باز هم در کنار شورا خواهد بود.

علیخانی تاکید کرد: بعضی بدون اینکه بدانند می گویند من عضو حزب عاملان هستم. جهت اطلاع باید بگویم من عضو هیچ حزبی نیستم و از سر دلسوزی جهت پایتخت کشور عزیزمان ایران می گویم این گزینش انجام شود و چه اشکال دارد نماینده بخشی از مردم پایتخت کشور عزیزمان ایران نیز در کنار ما به شورا بیاید و این اتفاق به تضارب آرا نیز کمک می کند و بسیاری از پرسش های گذشته را می توانیم از وی بپرسیم.

رئیس کمیسیون عمران در پاسخ به این پرسش که بسیاری از کارشناسان لیست ارائه شده است را با توجه به از بین بردن و انصراف بعضی اسامی، لیستی ضعیف می دانند، گفت: به نظر من نیرومند ترین گزینه هاشمی است و می تواند مدیر موفقی جهت شهرداری باشد. ما دیگر وقت نداریم مانند ۶ ماه گذشته وقت سوزی کنیم و باید راهی بدون تکرار غلط های گذشته را برویم.

محسن هاشمی میثاق نامه را امضاء نکرده است

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر اتفاق بدی که افتاده آن است که عملکرد مدیریت شهری طی این ۷ ماه با ۱۲ سال گذشته مقایسه می شود، گفت: این مقایسه درست نیست و باید مقایسه منصفانه باشد. عملکرد ۷ ماه گذشته، عملکرد مناسبی بوده هرچند نقص هایی وجود دارد.

واژه های کلیدی: ایران | برنامه | شهرداری | محسن هاشمی | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs