زود تبریز استقلال تراکتورسازی سید مهدی رحمتی

زود: تبریز استقلال تراکتورسازی سید مهدی رحمتی اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گت بلاگز اخبار بین الملل عضو کنگره آمریکا به علت اتهام جنسی استعفا کرد

«پاتریک میهان» عضو جمهوریخواه مجلس نمایندگان آمریکا در آستانه شروع تحقیقات راجع به اتهام آزار جنسی علیه وی، از مقام خود استعفا کرد. 

عضو کنگره آمریکا به علت اتهام جنسی استعفا کرد

عضو کنگره آمریکا به علت اتهام جنسی استعفا کرد

عبارات مهم : استعفا

«پاتریک میهان» عضو جمهوریخواه مجلس نمایندگان آمریکا در آستانه شروع تحقیقات راجع به اتهام آزار جنسی علیه وی، از مقام خود استعفا کرد.

یک عضو کنگره آمریکا که با اتهام آزار جنسی و استفاده شخصی از اموال دولتی روبه رو بود، در آستانه شروع تحقیقات راجع به اتهام هایش، استعفا کرد.

به گزارش ایرنا به نقل از تارنمای خبری هیل، «پاتریک میهان» عضو جمهوریخواه مجلس نمایندگان آمریکا در آستانه شروع تحقیقات راجع به اتهام آزار جنسی علیه وی، از مقام خود استعفا کرد.

عضو کنگره آمریکا به علت اتهام جنسی استعفا کرد

میهان که عضو کمیته اخلاق مجلس نمایندگان آمریکا بود، چند ماه پیش هنگامی که روزنامه نیویورک تایمز افشا کرد که وی 39 هزار دلار از بودجه کنگره را جهت حل و فصل شکایتی علیه خود مبنی بر آزار جنسی هزینه کرده، از این کمیته برکنار شد.

در گزارش نیویورک تایمز آمده بود که میهان با پیشنهادهای جنسی یکی از کارکنان زن دفتر خود را آزار داده است.

«پاتریک میهان» عضو جمهوریخواه مجلس نمایندگان آمریکا در آستانه شروع تحقیقات راجع به اتهام آزار جنسی علیه وی، از مقام خود استعفا کرد. 

پس از آن کمیته اخلاق این مجلس قانونگذاری آمریکا رای به گشودن پرونده ای جهت تحقیقات اطراف اتهام های مطرح علیه میهان داد.

در چند ماه گذشته موارد فراوانی از آزارهای جنسی اعضای کنگره آمریکا و همچنین استفاده آنان از بودجه دفتر نمایندگی خود جهت حل و فصل شکایت های مربوط به این آزارها افشا شده است است.

«بلیک فارنتهولد» دیگر عضو جمهوریخواه مجلس نمایندگان آمریکا نیز ماه گذشته با اتهام مشابهی روبه رو شد و بعد از اعلام گشایش پرونده تحقیقاتی علیه وی، استعفا کرد.

عضو کنگره آمریکا به علت اتهام جنسی استعفا کرد

واژه های کلیدی: استعفا | آمریکا | تحقیقات | مجلس نمایندگان | اخبار بین الملل

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs