زود تبریز استقلال تراکتورسازی سید مهدی رحمتی

زود: تبریز استقلال تراکتورسازی سید مهدی رحمتی اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گت بلاگز اخبار حوادث اسامی + اعلام هویت هشت نفر از اجساد سقوط اتوبوس به دره

 هویت هشت نفر از اجساد اتفاق سقوط اتوبوس به دره در جاجرود مشخص و جواز دفن صادر شد.

اسامی + اعلام هویت هشت نفر از اجساد سقوط اتوبوس به دره

اعلام هویت هشت نفر از اجساد سقوط اتوبوس به دره + اسامی

عبارات مهم : فرزند

هویت هشت نفر از اجساد اتفاق سقوط اتوبوس به دره در جاجرود مشخص و جواز دفن صادر شد.

به گزارش میزان، اسامی این هشت نفر به شرح زیر است:

اسامی + اعلام هویت هشت نفر از اجساد سقوط اتوبوس به دره

کمال نائیجی، فرزند عزیز

علی اکبر مهدی تبار فرزند قربان

 هویت هشت نفر از اجساد اتفاق سقوط اتوبوس به دره در جاجرود مشخص و جواز دفن صادر شد.

سید بهزاد سیدی فرزند سید محمد

اسدلله کجوری فرزند قلی

دانیال علی پور فرزند محمدرضا

اسامی + اعلام هویت هشت نفر از اجساد سقوط اتوبوس به دره

علیرضا خانلو فرزند صادق

مرتضی زمردی فرزند احمد

 هویت هشت نفر از اجساد اتفاق سقوط اتوبوس به دره در جاجرود مشخص و جواز دفن صادر شد.

احسان علیزاده فرزند حسین جان

گفتنی است با حضور بستگان سه تن دیگر از متوفیان اتفاق در پزشکی قانونی و انجام مرحله شناسایی، اسامی آنها متعاقبا اعلام می شود.

اسامی + اعلام هویت هشت نفر از اجساد سقوط اتوبوس به دره

واژه های کلیدی: فرزند | پزشکی | اتوبوس | اخبار حوادث

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs