زود تبریز استقلال تراکتورسازی سید مهدی رحمتی

زود: تبریز استقلال تراکتورسازی سید مهدی رحمتی اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی احساس خطر جهانگیری از قطبی کردن جعلی جامعه

من احساس خطر می کنم. قطبی کردن جعلی جامعه و به جان هم انداختن مردم می دانم چه بلایی سرکشور می آورد. اوضاع کشورهای منطقه را ببینید که چگونه شده.

احساس خطر جهانگیری از قطبی کردن جعلی جامعه

احساس خطر جهانگیری از قطبی کردن جعلی جامعه

عبارات مهم : احساس

اسحاق جهانگیری تاکید کرد که نسبت به قطبی کردن جعلی جامعه احساس خطر می کند.

به گزارش ایسنا، معاون اول رییس جمهور در توییتر خود نوشت:

احساس خطر جهانگیری از قطبی کردن جعلی جامعه

من احساس خطر می کنم. قطبی کردن جعلی جامعه و به جان هم انداختن مردم می دانم چه بلایی سرکشور می آورد. اوضاع کشورهای منطقه را ببینید که چگونه شده.

من احساس خطر می کنم. قطبی کردن جعلی جامعه و به جان هم انداختن مردم می دانم چه بلایی سرکشور می آورد. اوضاع کشورهای منطقه را ببینید که چگونه شده.

واژه های کلیدی: احساس | جهانگیری | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs