زود تبریز استقلال تراکتورسازی سید مهدی رحمتی

زود: تبریز استقلال تراکتورسازی سید مهدی رحمتی اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی واکنش تلگرامی ابتکار به حوادث تروریستی دیروز پایتخت کشور عزیزمان ایران

رییس شرکت حفاظت از محیط زیست در کانال تلگرامی خود، مطلبی را در تصویر العمل به حوادث تروریستی دیروز پایتخت کشور عزیزمان ایران منتشر کرد.

واکنش تلگرامی ابتکار به حوادث تروریستی دیروز پایتخت کشور عزیزمان ایران

واکنش تلگرامی ابتکار به حوادث تروریستی دیروز تهران

عبارات مهم : ایران

رییس شرکت حفاظت از محیط زیست در کانال تلگرامی خود، مطلبی را در تصویر العمل به حوادث تروریستی دیروز پایتخت کشور عزیزمان ایران منتشر کرد.

به گزارش ایسنا، معصومه ابتکار در کانال تلگرامی خود نوشت:

واکنش تلگرامی ابتکار به حوادث تروریستی دیروز پایتخت کشور عزیزمان ایران

«حامیان آشنا شده است تروریست ها که اخیرا در این حوالی رقص شمشیر می کردند بدانند، کشور عزیزمان ایران یکپارچه برابر تهدیدات ارزش ایستاده و آزموده را آزمودن خطاست.»

واژه های کلیدی: ایران | حوادث | کانال | تروریستی | معصومه ابتکار | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs