زود تبریز استقلال تراکتورسازی سید مهدی رحمتی

زود: تبریز استقلال تراکتورسازی سید مهدی رحمتی اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گت بلاگز اخبار ورزشی و نتایج مسابقات نفرت،خربین، علی دایی و کاریکاتور عربستانی!

رفتار زشت بازیکن سوری و کاریکاتوریست عربستانی باعث دلخوری علی دایی شده است هست. این اتفاق رخ داده چون همه یادمان رفته فوتبال بازی در کنار هم خوش بودن است نه جنگ

نفرت،خربین، علی دایی و کاریکاتور عربستانی!

نفرت،خربین، علی دایی و کاریکاتور عربستانی!

عبارات مهم : سیاسی

نفرت،خربین، علی دایی و کاریکاتور عربستانی!

یادتان است روزی که طارمی گفت«پخ پخ» کیف کردیم؟

نفرت،خربین، علی دایی و کاریکاتور عربستانی!

رفتار زشت بازیکن سوری و کاریکاتوریست عربستانی باعث دلخوری علی دایی شده است هست. این اتفاق رخ داده چون همه یادمان رفته فوتبال بازی در کنار هم خوش بودن است نه جنگ ملتها.

روز گذشته شاید مهمترین اتفاقی که فوتبال کشور عزیزمان ایران را تحت تاثیر قرار داد واکنش‌ها و کری بچگانه بازیکن 23 ساله سوری بود. عمر خربین سوری که با الهلال جلوی پرسپولیس هت تریک کرده هست. کاریکاتوریست عربستانی کاریکاتوری از او کشیده بود که شلاق به دست دارد به علی دایی ما و به بیرانوند تازیانه می زند.

رفتار زشت و نکوهیده ای که واکنشی تند از سوی علی دایی به همراه داشت. راستش این تندی علی دایی قابل آینده نگری بود ولی بیایید کمی هم ماجرا را از زاویه نگاه خودمان ببینیم. از رفتارهای مشابه ای که در وقت های هیجانی انجامش می دهیم. همین مایی که هنگامی که مهدی طارمی در بازی با النصر رو به دوربین ها دوید و با دست نشان داد که گردنشان را قطع کرده است ، چقدر هیجانی شدیم. چقدر برایش به به و چه چه کردیم!

رفتار زشت بازیکن سوری و کاریکاتوریست عربستانی باعث دلخوری علی دایی شده است هست. این اتفاق رخ داده چون همه یادمان رفته فوتبال بازی در کنار هم خوش بودن است نه جنگ

همین مایی که هر بار رقیبی را می بریم با ادبیاتی چون زدیم ، کشتیم ، له کردیم ، پوزه ارزش را به خاک مالیدیم ، به مصاف ارزش می رویم. مایی که کاریکاتور می کشیم که با انگشت شصت ، کل خاک یک کشور را له کرده ایم. بعد این کاریکاتور و صدها کاریکاتور مثل این را مدام نشر و بازنشر می دهیم ، از ستاره ملی مان تا ستاره سینمای مان. روزی که باختند ، قطعا آنها هم در یادشان می ماند. درست مثل ما که این واکنش‌ها زشت عمر خربین و بقیه بازیکنان سوریه در این یکی دو ماه یادمان مانده است.

خیلی به بعد سیاسی قصه کاری نداریم که آیا ما آنجا دفاع می کنیم و این ها اینجا با پرچم سوریه به میدان می آیند ، با خود اسد غکس یادگاری می گیرند ، فالوده می خورند و سر خم می کنند ولی نگاه ارزش به ما به چشم یک دوست نیست! این دیگر شاید از بد سرنوشت است و از بی وفایی ولی واقعیت این است که ما هم در وقت پیروزی های همان همین رفتارهای هیجان را انجام می دهیم. ما هم رفتارهای مان گاه به همان بدی است و این کینه دوسویه است.

اما ما هم مثل آنها دقیقا زمانی دلخور می شویم که به خودمان توهین می کنند. کاش باور کنیم فوتبال بازی لذت هاست بازی در کنار هم بودن ها. همه همان تعابیری که علی دایی در متنش در پاسخ به خربین و کاریکاتوریست عربستانی نوشته. نه سطرهای بعدی اش که تند شده. بخش هایی که رفتاری زشت را با واژگانی تند پاسخ داده هست. آن حرف ها حرف علی دایی نیست. حرف دعواهای سیاسی است.

نفرت،خربین، علی دایی و کاریکاتور عربستانی!

کاش بیاییم باور کنیم ته این کل کل ها که از دایره فوتبال و ورزشخارج می شوند ، می انجامد به رفتارهایی مثل ماجرای سفارت و بعد دوباره چوبش می رود به چشم فوتبال . حالا بازنده آن اتفاق ها آیا کسی غیر از هواداران پرشمار پرسپولیس بوده اند؟

بیایید در کنار هم کری بخوانیم ولی در زمین فوتبال و با ادبیات فوتبالی . در آمیختن نفرت سیاسی در فرهنگ فوتبالی انتهایش می شود کشف شدن چند ذهن متعفن که اینگونه به سوی اسطوره فوتبالی جسارت کنند و بعد او در دل همه مشغله هایش ناچار به پاسخ گویی به این افراد بی مقدار باشد.

رفتار زشت بازیکن سوری و کاریکاتوریست عربستانی باعث دلخوری علی دایی شده است هست. این اتفاق رخ داده چون همه یادمان رفته فوتبال بازی در کنار هم خوش بودن است نه جنگ

خبرآنلاین

واژه های کلیدی: سیاسی | فوتبال | فوتبالی | عربستانی | پرسپولیس | کاریکاتور | کاریکاتور | اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs