زود تبریز استقلال تراکتورسازی سید مهدی رحمتی

زود: تبریز استقلال تراکتورسازی سید مهدی رحمتی اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گت بلاگز اخبار پزشکی درمان عفونت‌های سوختگی و زخم با دوز کمتر دارو با کمک نانو فناوری

پژوهشگران کشور با عامل‌دار کردن نانوذرات به آنتی‌بیوتیک آمپی‌سیلین، نانو آنتی‌بیوتیکی را عرضه کردند که با کم کردن دوز دارو اثرات بیشتری در درمان سوختگی‌ها و عفو

درمان عفونت‌های سوختگی و زخم با دوز کمتر دارو با کمک نانو فناوری

درمان عفونت های سوختگی و زخم با دوز کمتر دارو با کمک نانو فناوری

عبارات مهم : باکتری

پژوهشگران کشور با عامل دار کردن نانوذرات به آنتی بیوتیک آمپی سیلین، نانو آنتی بیوتیکی را عرضه کردند که با کم کردن دوز دارو اثرات بیشتری در درمان سوختگی ها و عفونت‎های ناشی از زخم و بخیه دارد.

به گزارش ایسنا، با استفاده از نانوذرات جامد لیپیدی به همراه آنتی بیوتیک آمپی سیلین بارگیری در آن، فرم جدیدی از آنتی بیوتیک ساخته شده است که نسبت به فرم آزاد آنتی بیوتیک، برتری هایی نظیر نفوذ بهتر به باکتری، زیاد کردن عملکرد دارو در غلظت های پایین تر از دوز درمانی معمول، مقابله با مقاومت گونه هایی از باکتری ها نسبت به فرم معمول و غیر نانویی این آنتی بیوتیک در عملکرد دارد.

درمان عفونت‌های سوختگی و زخم با دوز کمتر دارو با کمک نانو فناوری

داروی آمپی سیلین بر روی نانوذرات جامد لیپیدی با روش هموژنیزاسیون تحت فشار بالا، بارگیری شد تا به این ترتیب دارو درون پوششی از جنس لیپید و اندازه نانومتری در کنار هم قرار داده شود.

هدف از این تحقیق کنترل رهایش دارو، اوج بردن سطح عملکرد آنتی بیوتیک آمپی سیلین در برابر باکتری های مقاوم و در نتیجه زیاد کردن تحمل و کم کردن گسترش عفونت در بیمار بوده است.

پژوهشگران کشور با عامل‌دار کردن نانوذرات به آنتی‌بیوتیک آمپی‌سیلین، نانو آنتی‌بیوتیکی را عرضه کردند که با کم کردن دوز دارو اثرات بیشتری در درمان سوختگی‌ها و عفو

اثر طولانی تر داروی تجویز شده است و تجویز با فاصله بیشتر، پذیرش بیمار را زیاد کردن می دهد. از این رو در این تحقیقات نانوذرات حاوی داروی آمپی سیلین از جهت میزان انباشته شدن دارو درون نانوذرات جامد لیپیدی، میزان رهایش دارو از نانوذرات، مورفولوژی و میزان رشد یا عدم رشد باکتری ها در حضور این نانوذرات حاوی آمپی سیلین مورد مطالعه قرار گرفتند.

باکتری های مورد استفاده در این مطالعات مشمول بر «سودوموناس آئروژینوزا»، «استافیلوکوکوس»، «اورئوس» و «ای کولای» بوده است.

نانوذرات حاوی آمپی سیلین تولیدشده دارای اندازه ای برابر 150 نانومتر و درصد بارگیری دارو به وسیله نانوذرات 77 درصد بوده است.

درمان عفونت‌های سوختگی و زخم با دوز کمتر دارو با کمک نانو فناوری

همه نانوذرات ایجادشده شکلی کروی دارند و میزان 95 درصد از داروی موجود درون ذرات بعد از 24 ساعت در شرایط محیطی یکسان از درون نانوذرات آزاد شدند. در نتیجه آمپی سیلین موجود در درون نانوذرات جامد لیپیدی نسبت به آمپی سیلین آزاد، وقت اثر بالاتری در بدن داشته؛ لیکن به صورت کنترل شده است از پوشش خود آزاد می شود و این خود باعث دوام اثرات آنتی بیوتیکی دارو شده است و دفعات مصرف دارو نیز کم کردن می یابد.

نتایج تحقیقات نشان داد که میزان کمترین غلظت مهاری آنتی بیوتیک در برابر رشد باکتری (MIC) و حداقل غلظت کشنده باکتری (MBC) در ذرات جامد لیپیدی حاوی آمپی سیلین فرم آزاد در مقابله با باکتری های سودوموناس، استافیلوکوکوی و ای کولای کم کردن بسیاری را نشان می دهد.

پژوهشگران کشور با عامل‌دار کردن نانوذرات به آنتی‌بیوتیک آمپی‌سیلین، نانو آنتی‌بیوتیکی را عرضه کردند که با کم کردن دوز دارو اثرات بیشتری در درمان سوختگی‌ها و عفو

این نتیجه به دست آمده موجب می شود تا با دوز کمتر دارو و نیز تجویز با فواصل زیاد درمان مناسب تری را ملاحظه کرد، ضمن آنکه موجب کم کردن هزینه های درمانی در طولانی مدت، زیاد کردن تحمل بیماری و کم کردن خطر ایجاد مقاومت های آنتی بیوتیکی خواهد شد.

این پژوهشگران در این تحقیقات موفق به تولید آنتی بیوتیکی در خانواده پنی سیلین شدند. زیاد کردن اثر آنتی باکتریال همزمان با رهش آهسته، استفاده صرفا از یک لیپید، توانایی استفاده امولسیون اولیه طراحی شده است به صورت افشانه موضعی و نیز فرم فریز درای شده است با مزیت زیاد کردن وقت دوام از نوآوری های این دارو است.

درمان عفونت‌های سوختگی و زخم با دوز کمتر دارو با کمک نانو فناوری

از جمله مزایای نانو آنتی بیوتیک تولیدشده می توان به مواردی چون کم کردن دوز مصرف آنتی بیوتیک، زیاد کردن فواصل مصرف، زیاد کردن اثربخشی آنتی باکتریال، زیاد کردن پذیرش بیمار و کم کردن هزینه درمان اشاره کرد.

قابلیت استفاده موضعی به صورت پماد و یا محلول در درمان سوختگی ها، عفونت‎های ناشی از زخم و یا بخیه و توانایی تعمیم این روش ساخت به آنتی بیوتیک های با ساختار مناسب این روش از مزایای این نانودارو به شمار می رود.

این دارو با شرکت در برنامه نانو مچ ستاد توسعه فناوری نانو در مراحل رسیدن به تجاری سازی قرار دارد.

واژه های کلیدی: باکتری | درمانی | باکتری | استفاده | پنی سیلین | آنتی بیوتیک | درمان عفونت | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs